Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД    

АОП №00494-2018-0010                      

 • Договор - 21.08.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.08.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.08.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.08.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 21.08.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 25.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 13.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 13.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 13.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 04.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>