ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0021

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеална диализа за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок три години

 
  • Договор - 06.10.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 13.09.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 13.09.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 13.09.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Писмо за отваряне на цените - 30.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Съдържание - 26.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация - 26.07.2017   (Excel формат на файла) повече>>
  • Документация - 26.07.2017   (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление - 26.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 26.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>