ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0020

Доставка на топлинна енергия на  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от три години

  • Договор  - 30.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП  - 10.08.2017 (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>