ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0019

Доставка на концентрати за хемодиализа за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 08.11.2017 -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 06.10.2017 -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 06.10.2017 -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол№1 - 06.10.2017 -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 26.09.2017 -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация -  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>