ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0018

Доставка на лабораторни консумативи за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 25.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 20.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 20.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 07.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 29.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 07.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 07.06.2017  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - 07.06.2017  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>