ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0017

Доставка на общ медицински консуматив за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор 1 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 8 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 9 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 10 - 06.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване в частта по об.поз. № 3, ном. ед. 3 и 4 - 21.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 25.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 25.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 11.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>