ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0014

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеална диализа за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Решение за прекратяване - 11.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 16.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 23.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>