ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0005

      Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти  за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 13.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 11.12.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.11.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.10.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 15.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложения - 15.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 15.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 15.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Оценки по показател качество - 28.04.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цени - 28.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 17.03.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>