ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0009

Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по прекратени позиции съгласно спецификация"

 • Договор - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 15.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 25.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 25.03.2017  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 25.03.2017 (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление - 24.03.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  - 24.03.2017 (PDF формат на файла) повече>>