ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0007

Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор 1 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 8 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 9 - 30.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 29.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 28.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 31.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>