ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                       00494-2017-0006            

Доставка на лабораторни реактиви и  специфични консумативи за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор 1 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 8 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 9 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 10 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 11 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 12 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 13 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 14 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 15 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 16 - 04.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 22.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 22.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 22.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 22.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 09.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 27.04.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация с корекции - 16.03.2017 (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 16.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 13.03.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>