ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                    00494-2017-0004               

Доставка на дезинфектанти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 26.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 26.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 26.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 26.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 06.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 07.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>