ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0003

Доставка на кардиостимулатори за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор - 25.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.05.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 12.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад- 12.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2- 12.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1- 12.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 27.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Коригиран договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>