ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2017-0002

Доставка на кохлеарни имплантанти за нуждите наУМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор - 25.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на обособена позиция 3 - 12.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 21.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 21.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 21.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 21.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 10.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>