ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0004

      Абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура за образна диагностика на                             УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  11.12.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  16.11.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  15.10.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  16.09.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 19.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 19.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 11.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.03.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 25.03.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 25.03.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 17.03.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 11.03.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>