ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2016-0030

Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по две обособени позиции
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 30.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 30.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 30.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 30.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 13.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 21.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>