ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2016-0029

Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Обявление за приключване на договор - 15.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 09.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 29.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 29.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 29.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 29.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 13.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 21.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Становище 2 (Word формат на файла) повече>>
 • Становище 1 (Word формат на файла) повече>>
 • Спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>