ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2016-0026

Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на 
 УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” 
 • Допълнително споразумение към договор - 31.03.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение към договор - 20.02.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.01.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 23.11.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 23.11.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 23.11.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 23.11.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 15.11.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 02.11.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 12.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>