ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0024

Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на 
 УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” 
  • Обявление за прекратяване  - 20.07.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление за прекратяване - невалидно  - 19.07.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  - 19.07.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническа характеристика  (Word формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>