ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0023

Доставка на лабораторни реактиви, китове и специфични консумативи за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
по прекратени и нови позиции съгласно спецификация
 • Договор - 12.10.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 12.10.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 12.10.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 12.10.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 26.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 26.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 26.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 26.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 26.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 22.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 15.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>