ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0022

Доставка на медицински шевен материал за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 31.10.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 31.10.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 31.10.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 31.10.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за жребий към процедура - 18.10.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 12.10.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 09.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 08.07.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 28.06.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 27.06.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>