ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0020

Доставка на лабораторни реактиви и специфични консумативи за хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18 и апарат Fresenius Hemo Care COM TEC, намиращи се в криолабораторията на КДКХО на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
 • Информация за банкова гаранция - 12.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 22.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 03.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 03.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваляне на цените - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>