ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0019

Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за мембранна плазмафереза „Хемофеникс" за УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ" ЕАД
  • Допълнително споразумение - 07.04.2017  (PDF формат на файла) повече>>
  • Информация за банкова гаранция - 12.08.2016   (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 08.07.2016   (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 15.06.2016   (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 2 - 15.06.2016   (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 1 - 15.06.2016   (PDF формат на файла) повече>>
  • Писмо за отваряне на цените - 27.05.2016   (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>