ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0018

Предоставяне на услуги по поддържане, актуализиране и усъвършенстване на болничната информационна система Global Hospital  на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 12 месеца
  • Споразумение към договор - 04.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
  • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 25.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище - 27.04.2016  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение - 15.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 15.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 15.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Покана  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>