ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0017

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика  и ултразвукови диагностични апарати на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД с доставка на резервни части,
за срок от 36 месеца
 • Информация за банкова гаранция - 12.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 05.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 14.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 14.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 14.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>