ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0016

Доставка на инструментални модули и принадлежности за надграждане на видеоендоскопска система модел „МАКСЕР Ендоскопия”, производство Германия за Отделение по урология с извършване на специфична дейност по андрология съгласно приложена спецификация
  • Договор - 15.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 11.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 11.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 11.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище АОП - 11.04.2016  (Word формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>