ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0014

Доставка на лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за биохимичен анализатор Architect c8000 за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
 • Информация за банкова гаранция - 12.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 22.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 25.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>