ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0012

Доставка на лабораторни реактиви и специфични консумативи за криолаборатория на КДОХЗ на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Информация за банкова гаранция - 12.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 22.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 03.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 03.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 14.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на об. поз. 4 и 5 - 29.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>