ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0010

Доставка на лабораторни консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор - 15.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 05.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 23.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>