ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0009

Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ехоендоскопски апарат „OLYMPUS” модел GF-UCT 180, сериен № 1110281, намиращ се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
  • Плащане - 13.07.2016 (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 20.04.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище АОП - 11.04.2016 (Word формат на файла) повече>>
  • Решение - 30.03.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 30.03.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 30.03.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Покана  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>