ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0002

        Доставка на лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи  за УМБАЛ ”Царица                    Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 11.12.2015г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.11.2015г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.10.2015г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.09.2015г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложения към Протокол 3 - 08.04.2015г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 19.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 09.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 3 - 16.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 2 - 13.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 1 - 13.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>