ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0008

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността  на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
  • Информация за банкова гаранция - 15.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 01.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 03.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 2 - 03.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 1 - 03.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Писмо за отваряне на цените - 25.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>