ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0007

Доставка на допълнителни количества лекарствени продукти за онкологични заболявания по обособени позиции съгласно спецификация за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

 • Връщане на банкова гаранция - 07.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 20.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 06.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 06.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 06.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 30.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 23.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>