ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0006

Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

 • Информация за банкова гаранция - 12.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 05.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 19.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 23.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>