ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0005

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

 • Връщане на банкова гаранция - 07.06.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за банкова гаранция - 20.05.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 05.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 05.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 05.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 21.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>