ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0003

Доставка на лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

 • Информация за освобождаване на гаранции - 15.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 27.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 09.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 09.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 09.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 18.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 28.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на об.поз. 1, ном.ед. 9 - 08.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>