ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0001

Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти  за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД съгласно спецификацията

 • Информация за освобождаване на гаранции - 11.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.04.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.04.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 11.03.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 11.03.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 11.03.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 07.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>