ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0045

Доставка на медицински изделия - кардиостимулатори за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Връщане на банкови гаранции - 07.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за банкови гаранции - 30.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 19.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 19.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 19.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 16.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 16.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 16.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 01.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>