ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0042

 Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Банкова гаранция - 09.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 18.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 18.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 14.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 02.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение с промяна  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>