ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0040

 Доставка на медицинска апаратура – комбиниран апарат за факоемулсификация и параплана-витреотомия, предназначен за Клиника по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 14.01.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 11.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 11.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 11.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цената - 04.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>