ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0039

 Доставка на медицинска апаратура –интубационен фибробронхоскоп, предназначен за Клиника по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) -повече>>
 • Плащане - 18.02.2016  (Excel формат на файла) -повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 07.12.2015  (Excel формат на файла) -повече>>
 • Договор - 19.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 10.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 10.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 10.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цената - 04.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) -повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>