ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0038

  Доставка на диализни разтвори за УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД съгласно спецификацията

 • Плащане - 13.07.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Освобождаване на банкова гаранция - 10.11.2015г.  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.11.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.10.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 27.10.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 27.10.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 21.10.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>