ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0036

  Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД

 • Информация за освобождаване на гаранция - 12.08.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранция - 15.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Банкова гаранция - 09.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 04.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложения - 04.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 04.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 04.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 16.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 26.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>