ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0034

  Доставка на лекарствени  продукти - METHOTREXATE 50 mg и  FLUOROURACIL 500 mg за  УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД"

  • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
  • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол  (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническо предложение  (Excel формат на файла) повече>>
  • Приложение №1  (Word формат на файла) повече>>
  • Покана  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>