ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0033

  Доставка на лекарствени  продукти - CISPLATIN 50 mg и  FLUOROURACIL 1000 mg за  УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД"

  • Плащане - 13.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 28.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 28.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 28.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническо предложение  (Excel формат на файла) повече>>
  • Приложение №1  (Word формат на файла) повече>>
  • Покана  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>