ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0032

  Доставка на медицински изделия - аневризмални клипси за  нуждите на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД"

  • Договор - 26.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 09.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 3 - 09.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 2 - 09.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Писмо за отваряне на цените - 05.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 1 - 17.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация  (Word формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>