ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0030

     Доставка на медицинска апаратура – дигитален портативен ехограф с абдоминален трансдюсер за възрастни, предназначен за Клиниката по нефрология на УМБАЛ„Царица Йоанна –ИСУЛ”ЕАД съгласно техническата спецификация. 

 • Плащане - 15.01.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 11.12.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 28.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 28.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 28.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 23.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 24.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>