ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0028

     Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на  УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД 

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 18.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 03.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Характеристика на изделията  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>