ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0026

     Възлагане на допълнителни СМР в стационара към сектор "Метаболитна йодна терапия" на Клиника по лъчелечение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД

  • Плащане -  (Excel формат на файла) повече>>
  • Договор - 23.06.2015 (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище за осъществен контрол - 08.06.2015 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 05.05.2015 (PDF формат на файла) повече>>
  • Количествено-стойностна сметка  (Excel формат на файла) повече>>
  • Покана  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>