ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0025

     Доставка на система за трансанална хемороидална деартеризация за Клиника по хирургия на  УМБАЛ„Царица Йоанна –ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 15.10.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 14.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 14.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 14.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 10.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 04.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>